Стати партнером

Red Hat CloudForms

Управління приватними хмарами, віртуальними середовищами в одному інструменті. Уніфікований підхід до управління гібридними середовищами, що забезпечує єдність процесів та функцій управління в інфраструктурах різних типів.
Можливості самообслуговування, автоматизована підготовка ресурсів та розвинені механізми політик допомагають прискорити запуск і надання сервісів. Продукт забезпечує повний контроль над життєвим циклом і роботою розгорнутих сервісів. Дозволяє поліпшити якість обслуговування, підвищити безпеку, відповідність вимогам і керованість ІТ-середовища.

Red Hat® CloudForms пропонує уніфікований підхід до управління гібридними середовищами, забезпечуючи єдність процесів і функцій управління в інфраструктурах різних типів. Передові можливості самообслуговування, автоматизована підготовка ресурсів і розвинені механізми політик допомагають прискорити запуск і надання сервісів.

Red Hat CloudForms

Система уніфікованого управління для гібридних середовищ

Дізнатися більше

 

 

Red Hat CloudForms забезпечує повний контроль над життєвим циклом і роботою розгорнутих сервісів. Рішення дозволяє поліпшити якість обслуговування, підвищити безпеку і керованість ІТ-середовища.

Прозорість операцій

CloudForms підвищує прозорість роботи ІТ-системи підприємства, автоматично надає наочні карти взаємозв'язків ресурсів і підтримує їх в актуальному стані за рахунок автовизначення і автоподготовки, а також безперервного моніторингу та контролю ресурсів. Ці карти допомагають швидко виявити першопричини неполадок і грамотно спланувати розвиток ІТ-системи.

Уніфіковане управління

Повноцінна підтримка віртуальних, хмарних і контейнерних середовищ, включаючи: платформи віртуалізації (Red Hat Virtualization, VMware vRealize і and Microsoft Hyper-V); приватні хмари на основі Red Hat OpenStack® Platform; публічні хмарні платформи (Amazon Web Services, Microsoft Azure і Google Cloud Platform); контейнерні середовища (Red Hat OpenShift);

Відповідність і регулювання

CloudForms використовує збір і глибокий аналіз даних для вирішення завдань регулювання і забезпечення відповідності, автоматично застосовуючи політики дотримання внутрішніх та зовнішніх вимог щодо ресурсів. При виявленні порушень CloudForms видає попередження або усуває їх автоматично, протоколюючи і відстежуючи всі виконувані дії для збереження повної хронології розвитку подій.

Приціл на швидку окупність

CloudForms спроектований з прицілом на швидку окупність: система виконана у вигляді віртуального пристрою і працює без програмних агентів, що дозволяє замовнику в найкоротші терміни провести сканування своєї ІТ-інфраструктури. Розвинені можливості інтеграції CloudForms забезпечують підключення до наявної середовищі операційного управління для повної автоматизації ІТ-процесів.

Запит на демонстрацію або тестування продукту

Демо-версія програмного забезпечення надається на ім'я компанії та конкретної особи, що заповнює форму. Для генерації ключа доступу, необхідно ввести достовірну інформацію та заповнити усі поля форми.